SK   EN   DE

Ekonomické poradenstvo

V oblasti poskytovania poradenstva sa zameriavame na riešenie účtovných problémov a poradenstvo v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobného stretnutia. Taktiež vykonávame previerky účtovníctva, ktorých hlavným cieľom je minimalizovanie rizík vyplývajúcich z používania nesprávnej metodiky účtovania, resp. z nesprávneho dodržiavania a uplatňovania príslušných účtovných a daňových predpisov. Pre potreby bánk a iných finančných inštitúcií zostavujeme podnikateľské plány a analýzy, vrátane projektovania cash-flow.

 

Personálne poradenstvo

Riešenie problémov pracovného práva v praxi, či už pri vzniku, skončení, alebo zmenách pracovných pomerov, konzultácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, ako aj stanoviská k dani zo závislej činnosti sú predmetom personálneho a mzdového poradenstva. Personálne poradenstvo v sebe zahŕňa nájdenie vhodného a optimálneho riešenia s možnosťou vypracovania príslušných dokumentov priamo našimi pracovníkmi.

 

Kontakt

INTERAUDIT Topoľčany, s.r.o.
Mojmírová 5077/1
Topoľčany 955 01
Ing. Iveta Filová
tel.: +421 903 206 748
filova@interaudit.sk

Zaujímavé odkazy

Kros s.r.o.
Stormware s.r.o.
INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o. - audítorská spoločnosť
CONSULTAX, k.s. - daňovo-poradenská spoločnosť
SKCU - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
DRSR - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky