SK   EN   DE

Mzdy

Outsourcing personálnej a mzdovej agendy, ako službu poskytovanú klientovi, zabezpečujeme s cieľom plného prenesenia administratívnej a odbornej záťaže z prostredia klienta na našu spoločnosť, kde prostredníctvom skúsených odborníkov a účinných informačných systémov zabezpečujeme kvalitnú službu. Požiadavky každého klienta sú vždy realizované individuálnym prístupom, vo forme prispôsobenia termínov a formy spolupráce. Vedenie agendy je vždy v súlade s aktuálnou legislatívou pracovného práva, práva sociálneho a zdravotného poistenia a daňového práva.

Základným cieľom je zbaviť klienta všetkých povinností a starostí spojených so zaistením vedenia tejto agendy. Z tohto dôvodu, prostredníctvom plnej moci, je klient v plnej miere zastupovaný vo všetkých relevantných inštitúciách našimi poverenými zamestnancami.

Základné činností vedenia agendy personalistiky a miezd sme rozšírili o ponuku analýz a manažérskych reportov podľa individuálnych požiadaviek klientov a o personálne a mzdové poradenstvo.

Základné činnosti vedenia mzdovej a personálnej agendy :


Kontakt

INTERAUDIT Topoľčany, s.r.o.
Mojmírová 5077/1
Topoľčany 955 01
Ing. Jana Dvoráková
tel.: +421 903 449 888
dvorakova@interaudit.sk

Zaujímavé odkazy

Kros s.r.o.
Stormware s.r.o.
INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o. - audítorská spoločnosť
CONSULTAX, k.s. - daňovo-poradenská spoločnosť
SKCU - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
DRSR - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky