SK   EN   DE

O nás

Spoločnosť INTERAUDIT Topoľčany, s.r.o. bola založená v roku 1992 v spolupráci s holandskou audítorskou spoločnosťou Interaudit International BV, Gouda. Je jednou z najdlhšie pôsobiacich účtovníckych a poradenských spoločností na Slovensku. Naša spoločnosť sa zaoberá vedením účtovníctva, zostavovaním účtovných závierok, spracovaním mzdovej agendy, priebežným vykonávaním kontrolných činností so zameraním na dodržiavanie všetkých účtovných legislatívnych predpisov, účtovaním v zmysle Medzinárodných účtovných štandardov IFSR/IAS, vypracovávaním finančných analýz pre potreby klientov v rámci ich spolupráce s rôznymi finančnými inštitúciami. Medzi našich najvýznamnejších klientov patria rôzne renomované firmy, výrobné podniky, poskytovatelia služieb a obchodné spoločnosti, pričom mnohé z nich majú zahraničnú majetkovú účasť.

Výhody outsourcingu v našej spoločnosti

Kontakt

INTERAUDIT Topoľčany, s.r.o.
Mojmírová 5077/1
Topoľčany 955 01
tel.: +421 38 536 89 11
fax: +421 38 536 89 10

Zaujímavé odkazy

Kros s.r.o.
Stormware s.r.o.
INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o. - audítorská spoločnosť
CONSULTAX, k.s. - daňovo-poradenská spoločnosť
SKCU - Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
FS - Finančná správa  Slovenskej republiky